Bezpečnost kamer

Bezpečnost kamer

Bezpečnostní kamerové systémy je stále jedním z nejjednodušších systému k ochraně majetku a pozemku ze strany stavebních zásahů, průběžných investic a náročnosti obsluhy. Kamerové systémy lze využít venku i uvnitř a téměř za každého počasí. Limity sice existují, jako běžné výkyvy počasí kamerám nedělají problém. Dnes rozlišujeme dva druhy kamerových systémů, analogové a IP systémy. Jejich funkce si představíme v následujících řádcích.

Obecně jsou hlavními výhodami bezpečnostních kamerových systému tyto:

  • Rychlá realizace
  • Cenová dostupnost
  • Minimální náklady na provoz a údržbu
  • Relativně snadná montáž
  • Minimum zásahů do stavby
  • Možnost instalovat kdykoliv a kdekoliv
  • Sledování záznamu z kamery on-line

Analogový systém

Největší výhodou těchto systému jsou nižší pořizovací náklady. Výhodami jsou taky lepší obraz ve špatných světelných podmínkách či nižší nároky na ukládání záznamů a jednodušší nastavení. Prakticky vyloučena je také nekompatibilita mezi záznamovými zařízeními a kamerou. Tím hlavním omezením tohoto levnějšího řešení je však podstatně horší kvalita obrazu. Analogové kamery mají omezené rozlišení pouze na 0,4 MPix, což znemožňuje identifikaci osob či zkoumání detailů. Nevýhodou je taky rozsáhlá kabeláž, jelikož od záznamového zařízení je potřeba vést kabel ke každé kameře. Tento kabel může mít pouze délku cca 100 metrů, jelikož při větší délce kabelu může docházet ke zkreslení nebo rušení obrazu.

IP kamery

První z mnoha výhod IP bezpečnostních kamer je jednoduchá instalace. IP kamery v drtivé většině disponují funkcí PoE, což znamená, že ke kameře stačí vést pouze jeden kabel, kterým proudí data i napájení. Tato funkce šetří čas a také náklady na materiál a práci, protože není nutné pro napájení kamer instalovat samostatný kabel. Jeden kabel dokáže přenášet data z více kamer najednou, proto zde není potřeba ke každé kameře táhnout samostatný kabel jako v případě analogových systémů. Zjevně tedy dochází k úspoře materiálu i práce. IP kamerový systém lze jednoduše rozšířit o další kamery, případně taky o nahrávací zařízení.

Další výhodou je dobrá kvalita obrazu. Současné základní IP kamery mají rozlišení 1,3 Mpx, a to je oproti analogové kameře více než trojnásobné. IP kamery dnes nabízejí rozlišení také nad 10 Mpx, avšak jejich současný standard se pohybuje na úrovni 3Mpx. Vyšší rozlišení tak umožňuje sledovat širší oblast s menším počtem kamer. Umíme tedy sledovat oblast s nesrovnatelně vyšším počtem detailů, to znamená například schopnost identifikovat obličeje osob a podobně.

IP kamery jsou mnohem inteligentnější než analogové. Současné IP kamerové systémy umí zobrazit i směr pohybu objektů nebo detekci chybějícího objektu a díky tomu jsou kamery schopny upozornit i v situacích, které mohl dříve vyhodnotit pouze člověk. U IP kamerových systémů se můžete svém mobilním telefonu ke kameře připojit a vidíte, co se na místě děje. Můžete si třeba rozsvítit připojené osvětlení nebo přes vestavěný mikrofon poslouchat zvuky z okolí kamerového systému. Díky připojení k internetu a se můžete na obraz z vaší kamery napojit kdykoliv, kdekoliv a bezpečně.

Jaký typ systému tedy zvolit?

Pokud zvažujete jaký typ kamerového systému zvolíte, nebude to pro vás příliš náročné rozhodnutí. Analogové kamery mají smysl v případě, kdy již máte analogový systém nainstalovaný, nebo pokud máte velká rozpočtová omezení. V těchto případech ale musíte počítat s nízkou kvalitou obrazu kamer a záznamu. Pokud má obrazový záznam sloužit i k jiným účelům než je zobrazení na monitoru a archivace, bude potom IP kamerový systém jasnou volbou. A to hlavně tehdy, pokud je pro vás důležité využití také analytických funkcí IP kamer.

Také byste měli vzít na vědomí, že každý kamerové systémy Ostrava má splňovat určité právní náležitosti. Především potom ten, který zabírá veřejně přístupná místa. Většinou však stačí vstup do chráněného objektu viditelně označit nápisem "Střeženo kamerovým systémem". Více informací k této problematice naleznete přímo na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Bezpečnostní kamery | Městský kamerový systém | Kamerový systém Frýdek-Místek