Typy kamer

Typy kamer

V dnešní moderní době jsou kamerové systémy Frýdek-Místek tak běžným jevem, že je naprosto ignorujeme. Instalují se ve velký podnicích, veřejných institucích a dnes již není výjimečné jejich použití soukromými osobami. Těmito kamerovými systémy se sledují konkrétní prostory, zjišťuje se plynulost pohybu na silnicích, průjezdnost komunikací, je jimi zajištěna ochrana objektů a podobně. Každé toto využití kamerového systému je jinak náročné na zpracování videa a také na ukládaný záznam. V praxi to znamená použití záznamového zařízení s připojením jedné a více kamer. Tyto nahrávací zařízení mohou být jednoúčelová s pevně daným maximálním počtem připojených kamer nebo lze použít jako záznamové zařízení počítač, u kterého je nejvyšší množství zapojených kamer limitováno procesorem.

Kamery se dnes dají obecně rozdělit do těchto základních skupin:
Podle typu snímání

- kamery s černobílým snímáním - tyto kamery snímají sice pouze v černobílé, ale zase se vyznačují větší světelnou citlivostí, proto jsou vhodné pro sledování prostor s horšími světelnými podmínkami.
- kamery s barevným snímáním - kamery s barevným snímáním podávají pěknější obraz. Obrazově jsou přehlednější a je v nich rychlejší orientace, mají však nižší světelnou citlivost oproti černobílým kamerám. Z toho důvodu se některé barevné kamery samy přepínají do černobílého režimu, když se zhorší světelné podmínky.

Podle typu připojení

- analogové kamery - jsou to standardní CCTV kamery. Používají se buď 0.4Mpix (tzv. analogový systém) nebo kamery až 2 Mpix (tzv. HD-SDI systém)
- IP kamery - umožňují přenášet obraz a zvuk po počítačové síti. Každá kamera má svou vlastní IP adresu, to znamená, že jde zapojit kdekoli, kde je místní počítačová síť. Kamery mají integrovaný web server, pomocí kterého se dá sledovat video, ale také se provádí samotné nastavení bezpečnostní kamery.

Všechny typy bezpečnostních kamer, lze v kamerovém systému Frýdek také v některých případech kombinovat a lze tedy docílit potřebných parametrů výsledného obrazu podle konkrétní potřeby. Obecně platí, že standardní obraz poskytují analogové kamery, střední a vysokou kvalitu obrazu zajišťují IP kamery, případně analogové kamery HD-SDI.

Při vymýšlení kamerového systému záleží na potřebách zadavatele a jeho finančních možnostech. Kamery HD-SDI se používají kamerových systémech v místech s vysokým nárokem na světelnou citlivost a kvalitu záznamu, tento systém ale má omezení v použití koaxiálního kabelu jako spojovacího materiálu mezi kamerou a nahrávacím zařízením, také výběr možných zařízení je zde znatelně omezen. Cena je také vyšší než u ostatních typů kamer.

Naopak pokud máme kamerový systém Frýdek-Místek složený z IP kamer je možnost si vybrat hodně různých značek od malého rozlišení až po výrobky s kvalitou záznamu na úrovni obrazu systému HD-SDI, ale s drobnou nižší světelnou citlivostí. Výhodou tohoto kamerového systému je také použití UTP nebo STP kabelů, které se standardně používají jak pro budování lokálních počítačových sítí, tak při instalaci zabezpečovací techniky. Výhodou také je možnosti napájení kamery po kabelu (tzv. PoE), bez nutnosti přívodu napájení zvláštním kabelem. Kamery lze také kombinovat se systémem zabezpečení objektu a to obousměrně, tzn. jak aktivací záznamu kamerového systému zabezpečovací technikou, tak aktivací zabezpečovací techniky (vyvolání poplachu) po zjištění pohybu ve sledovaném místě.

Dnešní použití kamerových systémů má široké možnosti uplatnění. Detailní návrh i konečnou realizaci profesionálně provede firma Sikur Systems s.r.o. Frýdek-Místek.

Bezpečnostní kamery | Městský kamerový systém | Kamerový systém Frýdek-Místek