Kamerový systém pro váhy

Kamerový systém pro váhy

Pokud provozujete výdej jakéhokoli materiálu, který se převáží v nákladních autech, je nutné je vždy zvážit. K tomu se používají průmyslové váhy, které zváží celé vozidlo před nakládán a po procesu nakládání. Vypočte se rozdíl mezi jednotlivými měřeními a dostaneme tako váhu nákladu.

Celý tento proces nakládky lze automatizovat s pomocí kamerového bezpečnostního systému. Tento kamerový systém bude rozeznávat SPZ auta, stejně tak se přečte váhu nákladu a tyto informace si uloží. Díky tomu je pak jednoduchý zpětný přehled, kolik si které auto odvezlo nákladu a jestli se správně fakturovalo.

Díky tomu je možné, aby obsluha zařizovala ostatní věci, jako je platba, kontrol typu nákladu, nemožnost naložení příliš hodně nákladu a podobně. Samozřejmě kamerový systém pro váhu nákladu je jeden ze skládačky celého zabezpečení výdeje zboží. Protože je výdej zboží omezen jen na denní dobu, je nutné objekt také hlídat v noci. Proto je na vnitřní prostory, kde se ukládají peníze doporučeno instalovat pohybové čidla, detekce rozbití sklad a případně kouřové čidla.

Tyto čidla jsou spojeny s ústřednou bezpečnostního systému Jablotron. Ústředna pro alarm Ostrava dává okamžitě vědět pomocí SMS a zavolání, že došlo k narušení objektu. Pokud budete chtít reakci okamžitě, můžete využít ochranné služby, která objekt ihned zkontroluje. Pult centralizované ochrany vyjede na místo pokud dostane hlášení o vniknut do objektu od ústředny zabezpečovacího alarmu.

Jednotka PCO zkontroluje vše na místě, zda se něco nestalo a podobně. To je ihned hlášeno majiteli objektu pomocí telefonátu. Jednotka se může podívat také dovnitř objektu, pokud dostane klíče. Pak se může také podívat na vytyčené místa, třeba kancelář nebo prostor se sejfem s penězi. Opět jde o další úroveň zabezpečení objektu váhy s výdejem zboží.

Samotné kamerový systém a alarm pro zabezpečení váhy usnadní provoz a sníží náklady na nutnou obsluhu. Samozřejmě také eliminuje veškeré chyby při vážení a usnadní celkové měsíční vyúčtování a podobně. Instalace kamerových a zabezpečovacích systémů Ostrava na váhy zboží se provádí vždy společně s instalací váhového systému. Ten totiž musí podporovat komunikaci s kamerami na rozpoznání SPZ a také připojení na pokladní systémy atd.

Bezpečnostní kamery | Městský kamerový systém | Kamerový systém Frýdek-Místek